Om oss

BBP

LEGO-Jouren är ett företag inriktat på legotillverkning  för att skapa en konkurrenskraftig svensk industri. Vår affärsidé är att bistå kunden med bearbetning, konstruktion och produktionsanpassning för att uppnå BBP (Bättre Billigare Produkter).

Våra resurser är inom skärande bearbetning med totalansvar för detaljen med avseende på eventuella tilläggskrav som värmebehandling, ytbehandling eller montering.

Vi är även rustade för att hjälpa till med problemlösningar.
Vårt bearbetningskunnande är gediget och det finns god konstruktionserfarenhet hos personalen. Till vår hjälp inom dessa områden använder vi EdgeCam och Solid Works.

Historik

LEGO-Jouren AB startades 1987 av bröderna Anders och Jan Lindholm på den egna gården i den småländska skogen. Verksamheten började som en hobby med betoning på legotillverkande jourverksamhet - därav namnet LEGO-Jouren. 

Sedermera upptäckte fler kunder vårt kunnande och verksamheten utökades till heltidstjänster 1990 i samband med inköp av den första CNC-maskinen och flytt till hyrda lokaler i Ljungby. 1993 var det åter igen dags för en flytt, då till våra nuvarande lokaler på Kånnavägen. 

Fem år senare, 1998, inköptes järnvägsbanken som gav möjlighet till mer än en fördubbling av lokalerna genom ett tillbygge år 2000. 
2006 köptes grannfastigheten norrut.
2008 Gjordes företagets enskilt största investering genom ett inköp av en Multifunktionsmaskin Mori-Seiki. Benämningen är den vedertagna på en maskin som kan både svarva och fräsa med full kapacitet.